Spółka Trans-Qudro znajduje się w stanie likwidacji.
Wszelka korespondencję proszę kierować na adres:

tq.likwidacja@gmail.com

Likwidator Ireneusz Kubiec